VERVENE

President / formann
President/formann er den som har hovedansvaret. Som regel demokratisk valgt inn av elevene, men kan også velges internt i styret. Har det øverste ansvaret for alle i styret, men skal delegere oppgaver.

Visepresident / nestformann
Denne personen skal stille i presidentens eller formannens fravær, men også jobbe tett sammen med og samarbeide med leder i hans eller hennes oppgaver.

Innkjøpssjef
Russen bestemmer selv hvor de ønsker å bestille russeklær, men det er mye praktisk som skal gjennomføres. For eksempel prøvedager, bestillingsfrister og utlevering av klær når dette kommer i februar og mars. Denne person skal samarbeide med Russedress og videreformidle alle praktiske beskjeder, og videreformidle spørsmål og svar som russen har. Innkjøpssjefen får en egen kontaktperson hos Russedress, og holder alltid oppdatert via denne. For å arrangere prøvedag og andre praktiske ting rundt bestilling kan Russedress kontaktes på russestyret@russedress.no eller telefon  67156161.

Økonomisjef
Russestyret Onkel Skrue eller “blåruss” om du vil. Her gjelder det å ha kontroll over alt som går inn og ut av penger i russestyret. Stikkord er orden i sysakene. Bør ha Kontakt med banken, og kontroll og ansvaret for alle kontoer som styret har tilgang til. Husk å spare på alle bilag!

Festsjef
Partyløven og partyfiksern. Bør samarbeide godt med president har økonomisjef. Foretar innkjøp til russekroer og fester, og er ansvarlig for avtaler med utesteder og arrangører. På Russesiden.no kan man enkelt informere resten av russen, men husk også å henge opp plakater og lapper, dersom dere ikke har egen PR-sjef.

Sekretær
Referatskriver fra alle møtene, og hjelper de andre med det praktiske oppgaver som kontakt med offentlige instanser angående skjenkebevilgning og lignende.

Styremedlem
Er fullverdig med av styret, men har ikke noe bestemt verv. Bistår resten av styret og letter jobben for de andre.

Terrorsjef
Vel, det er ikke alltid terror passer seg, spesielt ikke dersom skolen er negativ til dette. Men russetradisjoner er tradisjoner, og skal dere gjennomføre en terrordag, bør det avtales "kjøreregler", slik at dere sørger for at russen i størst mulig grad forholder seg til disse.

Togsjef
Vi snakker ikke NSB, men russetog. Dette er en 100 år gammel tradisjon og holdes i hevd på mange skoler fortsatt. Oppgaven din blir å koordinere med andre presidenter og tog sjefer på skolene rundt deg. Her er samarbeid med politi og 17- maikomitéen viktig. Du bestemmer også tema og alt praktisk ved selve toget. Hva er lov, og hva er ikke lov i toget.

PR-sjef
Har kontakt med lokale medier dersom noe skulle oppstå i forbindelse med russetiden. Kan også ha ansvar for å informere om prøvedager og russefester og større arrangementer.

Russeprest/prestinne
Russedåp er en viktig og gammel tradisjon på mange skoler. Kan gjerne samarbeide med festsjefen, slik at russedåpen arrangeres som en større happening enn bare dåp alene. Husk at temafester alltid er populært.

Russelege/russedoktor
Når hundrevis av russ skal feste sammen kan mye uforutsett oppstå, og da er det lurt å ha en ansvarlig som litt om helse og førstehjelp. Husk at sykdom som feks hjernehinnebetennelse ofte kan oppstå når russen samles. En utslitt kropp er mer utsatt for sykdom enn eller. Klining, festing, våkenetter og andre aktiviteter gjør ikke smitte mindre sannsynlig heller.

Prevensjonsveileder
Russebarn kan høres søtt ut, men klamydia og andre virus elsker bokstavelig talt å spre seg. Dette er ditt ansvar å hindre. Sikker sex, er viktig, og enda viktigere i russetiden. Husk at RFSU og Helsedirektoratet gir ofte ut gratis kondomer. Husk at kongle i lua, ikke er like stilig med en kjønnssykdom på kjøpet. Hjelp russen å ta ansvar for dette.

Fotograf
Russetid er minnetid. Husk at dere forhåpentligvis skal leve lenge på minnene. Her kommer din jobb inn. Send gjerne inn bilder og andre nyheter til Russesiden.no.

Journalist
Skriver russeavisen og andre publikasjoner. Samarbeider ofte med fotografen.

Redaktør
Dette er russeavisens sjef. Ha godt over snittet i norsk, og være blad i å ta pennen fatt.

Aksjonssjef
Det er mange gode saker russen kan støtte. Dersom dere planlegger å støtte en veldedig organisasjon, bør dere ha dette vervet med. Ansvarlig for å organisere det rent praktiske rundt innsamlingen av pengene.

Revysjef
Russerevy kan være omfattende, og her trengs det en god leder. Revysjefen er ansvarlig for sponsorer, organisere hvem som skal skrive tekster, spille, synge og danse og opptre. Samarbeider med PR-sjefen om å reklamere for revyen.