Å VELGE RUSSESTYRET

Hvordan komme i gang? Det finnes flere måter å velge russestyret på, men det viktigste er å tenke som Jens Stoltenberg og co, nemlig demokratisk. Et godt demokratisk valgt russestyre som tar hensyn til alle, er et godt styre. Husk at militærkupp sjelden vare altfor lenge. Kontakt de andre som er ledere på skolen. Å spille på lag med disse, vil være en stor fordel. Vi tenker da på elevråd, rektor og ledelsen. Bestem dere for en valgdag (storefri funker fint), og husk å oppfordre alle andre russ til å stemme. Gi alle en sjanse til stille til valg. Hvordan hver kandidat vil drive sin valgkamp er selvfølgelig helt fritt, men det viktige er at hele skolen er enige om spillereglene.

Her ser dere forslag til forskjellige styreverv, men alle skoler har forskjellige tradisjoner og dere bestemmer selv hvilke verv dere trenger. Vanligvis funker små russestyrer bedre enn alt for store. I Norge sitter det 169 folk på Stortinget, og ikke 5 millioner, husk det. 10 personer er som regel mer enn nok. En god leder erselvfølgelig viktig.

Når russestyret er valgt

Når styret er satt og kan dere ta fatt på jobben. Her er tips det er greit å huske på:

- Hold dere inne med vaktmester - han er god å ha på lag i mai

- Lag et skriv som gjør hele styret solidarisk ansvarlig vedrørende eventuelt underskudd (m/underskrifter fra alle i styret).

- Ting tar tid - planlegg i god tid.