MÅLSETTING

Når dere skal utarbeide mål for året bør dere ta utgangspunkt i situasjonen dere har definert over.
Dette setter rammer for hva som er mulig å få til og hvor realistisk det blir å gjennomføre målene.
Eksempel på målsettinger: Skap en feiring med mye gøy slik at de fleste minnes disse artige månedene meg glede - samtidig som lokalmiljøet får en positiv oppfatning av oss.

STRATEGI

Jobben med å tenke ut en strategi bør ta utgangspunkt i hovedområder som dere føler skal til for å kunne nå målsettingen. Eksempel på strategipunkter:
Få en dialog med rektor for å skaffe en kontaktlærer som kan være en støtte for russen og et bindeledd videre til ledelsen ved skolen.
Rette opp det negative rykte forrige kull skape ved sitt hærverk.
Skape samhold og fellesskap ved å engasjere alle i for eksempel russerevy, turer eller andre aktiviteter.
Jobbe med nytenking i forhold til å finne på artige innslag uten å henge seg opp i hva tidligere russ har gjort