HANDLINGSPLAN

En handlingsplan vil bli et mer nyttig dokument enn dere aner. Tidligere russ har erfaring med at de arrangementene som er godt planlagt er det som huskes som positive minner i ettertid. Det vil si en russefeiring som blir mer moro og som en dermed husker tilbake på med glede i lange tider.

Et vellykket russearrangement krever planlegging, og planlegger dere godt, er det mest moro etterpå. Mislykkede russearrangementer virker alltid enda mer mislykket enn andre dårlige arrangementer. Husk at anmeldt kan det dukke opp veldig mange festklare, usiviliserte folk. Det gjelder å være forberedt. Å arrangere en russetid, er nesten som å drive business. Mye penger (ofte andres penger!), folk har store forventninger og mye kan gå gærent.

Her har du et greit utgangspunkt:

1. Knytt til dere ressurspersoner på skolen, men også andre i lokalmiljøet.

2. Noen oppgaver er større enn andre, husk å planlegge overlapping for hvert ansvarsområde.

3. Ta gjerne en prat med ditt lokale politikammer. Sjekk vibbene og finn reale personer det kan lønne seg å kontakte ved senere anledninger.

4. Hva ønsker årets russekull av russeåret, hva ønsker de av styret? Hva vil vi egentlig med russefeiringen? Nedsett en målsetting.

5. Det kan være lurt å sette opp en aktivitetsplan for hele året. Denne er kjekk å vise til i forhold til samarbeid med skolens ledelse.