Tradisjonelt var det bestemt hvilken farge russen skulle være. Den dag i dag har de opphevet dette på grunn av flere ting, blant annet nedtrykkelse av svartruss. Nå er det altså mulig å velge hvilken farge man selv vil være i russetiden. 

 

Rødruss er tradisjonelt elever som har oppnådd en generell studiekompetanse. Dette kan russen oppnå ved å gå studiespesialisering men også ved å gå andre linjer som musikk, dans og drama, naturbruk og medier og kommunikasjon. Det er mange som tar et siste år etter de sistnevnte linjene med påbygg for generell studiekompetanse.


Blåruss er tradisjonelt elever som går service og samferdsel eller studiespesialisering med økonomi. Opprinelig var det bare de som gikk service og samferdsel som ble blåruss, men dette endret elevene ved Høyskolene i Kristiania i 1917. De ville at studiespesialisering( på den tiden kaldt almennfag med økonomi)


Svartruss er tradisjonelt elever som har gått en yrkesfaglig linje utenom service og samferdsel. 

 
Grønnruss er tradisjonelt elever som har gått en skole innenfor landbruk og naturbruk. Disse var svartruss tidligere, men grønnrussordningen kom i 1995. 

 

I tillegg har vi orangeruss som kom på

1970 tallet og er avgangselever fra 10
klasse som feirer at de er ferdig med
ungdomskolen.


 

 

Og vi har rosaruss
som er barn som går ut av barnehagen.
Disse to russene er det ikke så ofte man ser.