RUSSEBIL

Tradisjonen med egne russebiler oppsto rundt 1950.Russ kjøpte eller overtok gamle personbiler som ble malt røde eller blå og utstyrt med hvite tulletekster og etter hvert også reklame. I 1950-årene ble åpne biler fra før 1920 ønsket. Russebilene var først og fremst paradekjøretøyer i russetoget på 17. mai, men har for mange blitt et nødvendig framkomstmiddel og ikke minst en tidkrevende, men sosialt samlende hobby før og under russetiden. Bilene betales delvis med reklame.


Med bedre økonomi har mindre russebiler de seneste tiårene i stor grad blitt erstattet av minibusser og store russebusser, som anskaffes, utbedres og utstyres i flere år før russetiden. Russebussene kan ha store påkostede lydanlegg på taket, og spesialbygget interiør eller eksteriør. I noen tilfeller brukes millioner av kroner på kjøretøyene. Den store pengebruken gjelder spesielt i Oslo og Akershus, der det kommersielle presset er ekstra stort.

Statens Vegvesen har utarbeidet veiledningsmateriell for godkjenning av russebiler og russebusser.